امروز: یکشنبه 30 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقاله در مورد جرم عقیم و جرم محال

مقاله در مورد جرم عقیم و جرم محال دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 23 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 34

جرم عقیم و جرم محال

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

پس از دانلود دو تحقیق بصورت جداگانه در اختیارتان قرار می گیرد با عنوان و صفحات زیر:

تحقیق جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)  11 صفحه

تحقیق بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین  23 صفحه

تحقیق و بررسی جرم عقیم و جرم محال همراه با منابع


عناوین

مقدمه

تعریف جرم

جرم مطلق

جرم مقیّد

مراحل پیدایش جرم

اقدامات مجرمانه ی بی بهره (جرم عقیم و جرم محال)

جرم محال

جرم عقیم

شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقیم

مجازات جرم محال و جرم عقیم

منابع

مقدمه

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق كشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یك سری از عوامل پرداختیم كه هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و...

البته لازم به ذكر است كه جرم عقیم  در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن كه به خوبی حاكی از این نكته می باشد همین عامل یكی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان كنجكاو در این رابطه به تكاپو بیفتد.

تعریف جرم:

در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترك عملی گفته می‌شود كه قانون را جرم شناخته و برای آن كیفری معین ساخته است.

جرم مطلق:

بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها كامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سكه‌های طلا یا پول رایج كشور كه جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند:

از زمانیكه مجرم نیت ارتكاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی كه عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است كه این چهار مرحله عبارتند از:

1) مرحله ی نیت و قصد ارتكاب جرم یا تصمیم گیری

2) مرحله ی آماده كردن ابزار و وسایل برای ارتكاب جرم

3) مرحله ی آغاز كردن وشروع به جرم

4) مرحله ی اجرای كامل جرم و آن هنگامی است كه عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا كرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است كه باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتكاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نكرده و در خور كیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه كه گفته شد یكی از عناصر تشكیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است كه در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتكاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست كه، قصد ارتكاب جرم جرم نیست و این در صورتی است كه در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریكه منتسكیو در كتاب روح القوانین خود می‌گوید. كسی برای دیگری نقل می كند كه در خواب دیده است كه اقدام به كشتن دو سیراكوس كرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال كه اگر روز چنین فكری نكرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محكوم به مرگ كردند.

...

...

...

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین


اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .

 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : جرم عقیم و جرم محال , جرم عقیم , جرم محال , جرم , عقیم , بررسی جرم عقیم و جرم محال , محال , تحقیق جرم عقیم و جرم محال , تحقیق در مورد جرم عقیم و جرم محال , مقاله جرم عقیم و جرم محال , دانلود تحقیق جرم عقیم و جرم محال , بررسی جرم عقیم , بررسی جرم محال , تحقیق جرم عقیم , تحقیق در مورد جرم محال

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر