امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

گزارش كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد كه بصورت الكتریسته جاری باشد هیچگاه برق بچشم دیده نمی شود چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زیاد است بنابراین از آثار آن پی به وجودش می بریم مانند روشن شدن یك چراغ یا گرم شدن یك اتو كه روشنایی چراغ و گرمائی اطو وجود برق را به ما می شناساند سرعت جریان

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

چگونگی برق و آثار آن

برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد كه بصورت الكتریسته جاری باشد هیچگاه برق بچشم دیده نمی شود . چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زیاد است. بنابراین از آثار آن پی به وجودش می بریم . مانند روشن شدن یك چراغ یا گرم شدن یك اتو كه روشنایی چراغ و گرمائی اطو وجود برق را به ما می شناساند. سرعت جریان برق تقریباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مایل در ثانیه كه هر مایل مساوی با 1760 یارد است.

 انواع الكتریسته :

1- الكتریسته ساكن          2- الكتریسته جاری                        

الكتریسیته ساكن ، الكتریسیته ای است كه در اثر مالش یا اصطكاك بوجود می آید مانند برخورد ابرها وكشیدن شانه بر سر.

الكتریسته جاری ،الكتریسیته ای است كه ا زحركت الكترونها از قطبی به قطب دیگر بوجود می آید مانند برق باطری یا مولد. 

تعریف مدار و انواع آن :

هرگاه جریان برقی از نقطه ای شروع بحركت كند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشكیل یك مدار داده است كه به آن مدار ساده گویند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز یا ناقص و مداربسته یا كامل .

مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای شروع بحركت كند ولی بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گویند مانند سیم كشی یك چراغ .

مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای حركت كند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته یا كامل گویند.

فركانس :

تعدا تناوب را در واحد زمان فركانس گویند . مثلاً وقتی كه می گویند فركانس 50 سیكل است یعنی در  هر ثانیه 50 مرتبه جریان برق تغییر جهت می دهد و فركانس یا ولتاژ هم نیز دارای رابطه ای می باشند چون ولتاژ شركت نفت كه 250 می باشد فركانس آن 50 است ولی در برق آمریكا كه ولتاژ 110 می باشد فركانس آنن 60       می باشد و فركانس را با فركانس سنج یا اسلسكوپ (OSOLOSCOP) اندازه       می گیرند.


فرق جریان AC و DC چیست ؟

جریان AC  متناوب و قابل كم و زیاد شدن می باشد و دارای فركانس نیز است ولی جریان DC مستقیم است و فركانس ندارد ،بهمین علت برق مصرفی یك شهر ACو متناوب است.

هادی و عایق

هر جسمی كه جریان الكتریسیته به آسانی ا زآن عبور نماید هادی الكتریسیته می باشد و مهمترین آنها عبارتند ا زطلای سفید- نقره – مس – آلومینیوم – آهن و هر جسمی كه مانع عبور جریان برق شود عایق نامند و مهمترین آنها عبارتند از هوا – چوب خشك – كاغذ – روغن – شیشه – میكا. این عایقها معمولاً هر كدام درجای مناسبی و مخصوص مصرف می شوند. مثلاً ‌میكا در جاهای كه حرارت زیاد است و چوب در جائی كه حرارت وجود ندارد.

قوانین اهم :  ولت اهم آمپر

قوانین اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث می نماید كه بترتیب زیر می باشند. :

تعریف ولت : ولت واحد اختلاف سطح می باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسیم كه اگر شدت جریان آن یك آمپر و مقاومتش یك اهم باشد نیروی محركه الكتریكی دو سرسیم برابر یك ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان می دهند.  

تعریف آمپر : آمپر واحد شدت جریان است و اگر اختلاف سطح دو سرسیمی برابر یك ولت و مقاومت آن یك اهم باشد شدت جریانی كه از آن عبور می نماید یك آمپر است و آنرا بحرف I نشان می دهند.

منظور از بكار بردن فیوزها با كاشی جدید محصور شده چیست ؟

اولاً‌ عایق خوبی است . ثانیاً‌ دیرتر حرارت می گیرد. ثالثاً‌جرقه از خود بیرون نمی دهد.

اگر فیوز ضعیفی در جعبه اصلی فیوز برق قرار داده شود چه اشكالی دارد؟

اگر فیوز ضعیف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جریان بیش از حد فیوز قطع می شود.

قبل از تعویض فیوز سوخته چه باید كرد؟

اولاً‌مدار و ادوات را آزمایش می كنیم كه معمول گردد اتصالی نیست سپس باندازه آمپر مجاز فیوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمایش آنرا نصب می كنیم.

اگر در موقع تعویض فیوز سوخته مجددا ً‌فیوز بسوزد علت چیست ؟

دستگاه آمپر بیشتری می كشد كه علت دارد .

 مدار اتصالی است .

 درجعبه تقسیم یا فیوزها اتصالی است یا لوكانكشن می باشد.

بریكرباكس چیست ؟ Breaker Box

جعبه كلیدهای خود كاریست كه بطور اتوماتیك قطع می شود روی آمپرهای معینی میزان شده است .

موارد استفاده بریكرباكس كجاست ؟

در ادارات و بیمارستانها و باشگاهها و منازل می باشند.

چه امتیازی بریكرباكس بر جعبه فیوز دارد؟

بریكرباكس بطور خود كار كار می كنند كه اگر جریانی بیش از آن عبور كند بطور اتوماتیك قطع می شود. در صورتیكه فیوز بیش از حد معمول باشد ایجاد خطر و آتش سوزی می نماید.

علت ا زكار افتادن تریپ مكرر بریكرباكس و قطع در مدار برق چیست ؟ در این موقع شما كجا را بازرسی می كنید؟

علت اتصالی د رمدار یا ادوات یا سوختگی آنهاست ، در این موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسی می كنیم.

خاصیت روغن در كابل چیست ؟

برای جلوگیری از فرسوده شدن عایق كابلها و همچنین خنك نگهداشتن كابل بكار  می رود . سه فاز دركابلها چگونه مشخص می شود؟

دركابلهای روغنی از شماره های 0- 1-2-3 استفاده می شود كه شماره 1 تا 3 فازها و سیم منفی می باشد ولی در كابلهای پلاستیكی p.v.c به وسیله رنگهای قرمز – آبی – زرد – فاز سیاه منفی می باشد. اول روی آن ماسه ریخته بعد روی كابل قالب         می گذارند و سپس خاك روی آن می ریزند.

وقتی كابل در مسیر كانال انداخته شده با چه چیزی آنرا می پوشانند؟

اول روی آن ماسه ریخته بعد روی كابل قالب می گذارند و سپس خاك روی آن        می ریزند.

اگر روی طناب اسید ریخته شود چكار باید كرد؟

طناب را دور انداخته از طناب جدید استفاده می كنیم.

انواع نقره ها را نام ببرید :

1-           پنما اینسولیز برای ولتژهای قوی و صنعت.

2-           شكل اینسولیز برای ولتاژهای قوی و صنعت.

3-           ساس پن شن اینسولیز برای ولتاژهای بالا .

بك آرام Back Arm و كراس آرم Cross Arm چه هستند؟

براكتهایی هستند كه روی عمودهای برق نصب می گردند  و برای نگهداری سیمهای هوایی از آن استفاده می شود.

Jumper چیست و در كجا مورد استفاده است ؟

واسطه رشته های كابل به سیم هوائی چمپر نام دارد كه روی عمودهای برق جهت وصل سر كابل به سیمهای هوایی صورت می گیرد.

Jumper بچند طریق صورت می گیرد؟

به دو طریق : ولتاژ پایین چون سیمها نازك است آنها را در سیمهای هوائی میپیچند. 2- در ولتاژهای قوی بوسیله Bolt . U سه سیمهای هوائی پیچ و مهره می كنند كه باید كاملاً‌محكم شود.

انواع عمودهای برق را بنویسید :

جهت فشار ضعیف One Pole جهت فشار قوی و ضعیف H.Pole

جهت فشار قوی Tower . Pole  جهت سركابلها Terminal . Pole

بوسیله چه چیزهایی عمود های برق را محكم نگاه می دارند؟

بوسیله آرمراستیك Armer Steek

بوسیله استی وایر Stay Wire

در موقع بالا رفتن از عمود برق از چه وسائلی استفاده می كنند؟

از وسائل ایمنی از قبیل كمربند – كلاه – لباس و دستكش ایمنی ، اگر پایه عمود چوبی بود از كفش مخصوص قلابدار ، كیف مخصوص حمل ابزار ، باید در نظر داشت كه حتماً موقع بالا رفتن دستها كاملاً ‌باید آزاد باشد.

دو نوع از ابزار هایی كه درسیم كشی هوایی استفاده می شوند نام ببرید:

درا وایر Draw Wire

تست وایر Test Wire

Pole . Pak چیست ؟

چوب سه تیزه مانندی است كه برای تراز نگهداشتن عمودهای چوبی بكار می رود و این طریق كه نوك تیز چوب را در عمود چوبسی فرو می برند و انتهای آنرا در زمین تكیه می دهند البته از روی Pole Pak استفاده می شود ووقتی كاملاً‌عمود تراز شد پایه آنرا از پر می كنند.

در سیم كشی هوایی برق كارگرها از ورقه پلاستیكی بنام Ruber – Blueket استفاده می كنند این ورقه برای چیست ؟

برای جلوگیری از اتصال سیمها استفاده می شود كه آنرا روی سیمها می اندازند تا در ضمن كار بهم نخورد و اتصال پیدا نكند .

نام سه نوار و محل مصرفشان را ذكر كنید.:

1-           نوار زرد Yellow Tape برای كابلها .

2-           نوار پلاستیكی Plastic Tape برای اتصال كردن سیمها .

3-           نوار پارچه ای Cotton Tape برای سولدورها.

سیمهای هوائی را به چند طریق وصل می كنند ، شرح دهید:

وصل شكافدار موازی از كلمپسهایی كه دارای شكافهای موازی هستند استفاده        می شود و بدین طریق كه سرسیمها را در شكافی از دو طرف قرار داده آنرا بوسیله واشر و پیچ و مهره محكم می بندند تا سیمها در پلها محكم بسته شوند.

وصل یك تكه : دو سر سیم را بوسیله دستگاه فشار هیدرولیكی بهم فشار می دهند و بعد بوسیله پیچ و مهره محكم یكدیگر را می بندند.

وصل دو تكه : دو سر سیم را در یك لوله مسی قرار داده و بعد بوسیله دستگاه فشاری هیدرولیكی آنها را بقدری فشار می دهند تا لوله در سیمها فرو رود.

سرب پشمی Lead Wool  كه درگلند ها استفاده می شود دارای چه خواصی است؟

1-           سرب و كابل و گلند بهم مربوطند.

2-           مانع نفوذ آب و خروج قیر از تقسیم می گردد.

3-           كابل را در وسط گلند نگاه میدارد.

برای تماس كابل و بدنه گلند با هم از چه سربی استفاده می شود ؟

از سرب پشمی استفاده می شود.

وسیله ای كه كابل را به بدنه تقسیم وصل می كند نام ببرید:

گلند نام دارد .

نقطه خنثی در یك ژنراتور چیست ؟

محل اتصال سه ترمینال (سه سریاسه ته بوبینها) نقطه ای بوجود می آید كه آنرا نقطه خنثی یا نقطه ستاره و سیمی كه به آن وصل می شود سیم خنثی یا سیم نول نام دارد.

برتری جریان سه فاز چیست ؟

كاهش تعداد خطوط از 6 به 3 یا 4 (در حقیقت برابری یك سیستم سه فازه با سه سیستم تك فازه).

بهره برداری بسیار ساده از ژنراتور و موتور

از اتصال ستاره در كجا استفاده می شود؟

در موتورهای الكتریكی سه فاز و در سیم پیچی ترانسفورماتورهای شبكه تغذیه 380 و 220 ولت استفاده میشود.

مدار مغناطیسی چیست ؟

مسیر بسته خطوط میدان مغناطیسی را مدار مغناطیسی نامید كه با مدار الكتریكی نیز قابل مقایسه می باشد.

گالوانومتر چیست ؟

یك آمپر متر خیلی حساس است كه تا یك هزارم آمپر را نشان میدهد.

ساختمان كلی آلترتورها را نام ببرید از چند قسمت تشكیل شده است.

استاتور ،رتور،حلقه های لغزنده و ذغالها

كاركلكتوری رتورهای مولدهای DC چیست ؟

تبدیل جریان AC  به DC

تعداد دوریك موتور به چه عواملی بستگی دارد؟

به تعداد قطبهای موتور فركانس جریان

به چه علت در روی موتورهای تكفاز قطب كمكی قرار می دهند؟

بعلت اینكه جریان تكفاز میدان دواری بوجود نمی آورد با افزودن قطب كمكی كه 90 درجه با قطبهای اصلی اختلاف فاز دارد میدان دوار جهت گردش رتور بوجود        می آورند.

عواملی كه در مقاومت موثرند نام ببرید.

جنس ماده ای كه از آن ساخته شده است ، طول آن ،سطح مقطع ،درجه حرارت آن در زمان معین.

انتقال الكترسیته به چه صورتی انجام می گیرد؟

در مركز تولید ولتاژ را توسط مبدلهای افزاینده بالا برده و توسط خطوط هوائی انتقال می دهند در انتهای خطوط توسط مبدلهای كاهنده برای مصارف مختلف ولتاژ را پایین می آورند. بین مبدلهای افزاینده و كاهنده در مسیر خطوط هوایی از مبدلهای قدرت استفاده می تمایند كه ولتاژ را ثابت نگهدارند.

چه فرقی بین جریان AC و DC می باشد.

جریان DC در یك جهت عبور می كند ولی جریان AC در فواصل زمانی معین تغییر جهت می دهد جریان AC را می توان بسادگی كم و زیاد نمود در صورتیكه در جریان DC این امر بسادگی امكان پذیر نیست.

جریان متناوب سه فازه چیست ؟

با گردش یك بوبین در یك میدان مغناطیسی ولتاژ متناوبی در آن بوجود می آید حال هرگاه سه بوبین مشابه كه زاویه شان با هم 120 درجه اختلاف داشته و حول محور در یك میدان مغناطیسی بگردانیم در هر سه بوبین ولتاژ مساوی خلق می شود این ولتاژها هر كدام از دیگری به اندازه 3/1 پریود عقب تر است (اختلاف فاز) زاویه اختلاف فاز ولتاژی بوجود م یآید كه آنرا ولتاژ فازی می گویند.هر بوبین دو سر دارد و بوبینها مجموعاً‌ شش سر دارند كه انرژی الكتریكی توسط آنها انتقال داده می شود. لازم بتذكر است كه در مولد ها اغلب میدان مغناطیسی متحرك و بوبینها ثابت می باشند.

انواع سیم پیچی موتورهای DC  را نام ببرید.

سری – موازی – مختلط

موارد استفاده برق DC  چیست ؟

شارژ باتری ها، آبكاری فلزات ،روشنایی اضطراری

مورد استفاده موتور F.L.P چیست؟

این نوع موتور در محلهایی استفاده می شود كه  امكان وجود گاز باشد و ساختمان آن طوری است كه چنانچه جرقه ای در داخل موتور بوجود آید به محیط بیرون ارتباط پیدا نخواهد كرد و در نتیجه از ایجادآتش سوزی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

جریان القائی چیست ؟

هرگاه یك مفتول مسی را در یك میدان مغناطیسی حركت دهیم درآن جریانی بوجود می آید كه این جریان بستگی داردبه حركت نسبی بین هادی و میدان مغناطیسی است و هر چه شدت میدان و سرعت حركت هادی زیادتر باشد جریان یا ولتاژ بیشتری حاصل می شود این جریان را جریان القائی گویند ،اساس كار مولد ها ، موتورها و مبدلهای الكتریكی می باشد.

ضریب قدرت چگونه بدست می آید.

حاصل قسمت توان موثر بر توان ظاهری را ضریب قدرت گویند.

به چه علت كامیتیتور گرم می شود؟

ذغالهای ژنراتور باید طوری روی حلقه آرمیچر قرار گیرند كه هنگامی كه هیچ گونه جریانی در حلقه آرمیچر وجود نداشته باشد(حلقه بطور قائم نسبت به میدان مغناطیسی قرار گیرد)حلقه را اتصال كوتاه نمایند. در نتیجه هیچگونه جرقه ای بوجود نمی آید حال اگر ذغالها از محل صحیح خود چند درجه حركت داده شوند آرمیچر را مواقعی اتصال كوتاه می كند كه در آن جریان وجود داشته باشد لذا جرقه تولید شده و باعث گرمی كامیتیتور می شود.

راه اندازی موتور تكفاز به چه صورتی انجام می گیرد؟

توسط افزودن قطب كمكی كه با سیم پیچ اصلی 90 درجه اختلاف فاز دارد میدان مغناطیسی گردان بوجود می آورد و سری نمودن چك با یك مقاومت با سیم پیچ
راه انداز.

نقشه موتور سلیپ رینگ را در حالت Start بكشید.

موتور صدا می دهدچند علت دارد؟

بی رینگها خراب شده اند ، د راثر فرسودگی بیرینگها فاصله بین استاتورو رتور كم شده و با هم تماس دارند . فن موتور با بدنه تماس دارد(شكسته باشد).

 موتور لرزش دارد به چه علت است؟

بالانس نبودن موتور ،طراز نبودن موتور با پمپ (یا هر دستگاهی كه فن بوسیله آن موتور گردانده می شود) محكم نبودن پیچهای پایه موتور- محكم نبودن فن موتور- خراب بودن یاطاقانها .

عمل خازن درموتورهای تكفاز چیست ؟

بالا بردن ضریب قدرت پایه به عبارت زمانی كه جریان در جریان متناوب روبه صفر می رود میدان مغناطیس تضعیف می شود لذا خازن را در مدار قرار می دهند كه ضعف میدان مغناطیس را جبران نماید. بدین ترتیب زمانی كه جریان از صفر به ماكزیمم می رسد خازن شارژ شده و زمانی كه ضعیف می شود خازن دشارژ می شود.

تفاوت موتور سلیپ رینگ با موتورهای القایی چیست ؟

موتورهایی كه قسمت دوار آنها سیم پیچی نشده باشد در هنگام شروع كار به 5 تا 7 برابر جریان اصلی خود نیاز دارند ولی در موتورهای سلیپ رینگ بعلت سیم پیچ بودن رتوروسری شدن مقاومت با آن راه اندازی جریان در هنگام Start و Run ثابت است.

درموتور سلیپ رینگ اگر در موقع استارت كلید بالای ذغالها باز باشد چه اتفاقی         می افتد؟

در این صورت شدت جریان القایی رتور به مقاومت نمی رسد . رتور گرم شده و باعث از بین رفتن موتور می گردد.

موتور سنكرون چه نوع موتوری است ؟

موتور سنكرون تواماً باد و جریان مستقیم و متناوب كار می كنند .بدین معنی كه روتور آن مانند موتورهای القایی سیم پیچی شده و با جریان مستقیم تغذیه می شود. در عین حال ساختمان روتور آنها از نوع قفس می باشد.هنگامی كه موتور را براه می اندازند هیچ جریانی به روتور داده نمی شود. هنگامی كه روتور بحركت د رآمد جریان مستقیم را بتدریج درروتور افزایش می دهند و اصولاً موتور سنكرون مانند ژنراتور جریان متناوب عمل می كند و می توان آنرا بجای مولد بكار برد.

چند نوع بیرینگ (Bearings) در موتورها بكار برده می شوند.

1-           Ball Bearing  بیرینگهایی كه ساچمه های آنها گرد است.

2-  ROLLER Bearing   بیرنگهاهای  ساچمه های آنها استوانه ای است . بیرینگهای نوع اول در عقب و نوع دوم در جلو موتور بكار برده می شوند.

3-  Bush Bering این برینگها در زیر مخزن كوچك روغنی قرار دارد كه توسط دو حلقه برنجی بنام Ring   از مخزن روی شاف میریزد تا همیشه بیرینگها را روغنكاری نماید.

4-  Thrust .B این نوع بیرینگ در موتورهای عمودی بكار برده می شود.

اتفاقاتی كه باعث خرابی و سوختن پیچ موتور می شوند چه می باشد ؟

1-           خرابی یاتاقانها

2-           رطوبت كشیدن سیم ها

3-           بارزیادتر از حد

4-           ضعیف بودن عایق

5-           دو فاز كار كردن (در موتورهای سه فازه ).

6-           زیاد و كم بودن ولتاژ

C.T  نشان دهنده چه می باشد؟

C.T مخفف Current  Transformer مبدل جریان می باشد و جهت تغذیه آمپر متر در جریانهای زیاد است.

چرا باید دو سر مبدلهای شدت جریان را در موقعی كه از آنها استفاده نمی شود به هم وصل نمود .

علت این امر این است كه اگر دو سر مبدل جریان را به هم وصل ننمائیم در اثر عبور جریان از سیم های مدار اصلی ولتاژ زیادی در مبدل القاء می شود برای مثال اگر از یك مدار ولتاژ 380 بگذرد و دورهای مبدل 40 باشد .       ولت 15200  = 40* 380

بین دو سر C.T. ایجاد می شود لذا برای جلوگیری از تولید جرقه و خسارت حتماً بایستی دو سر مبدل را به هم وصل كرده و نوار پیچی نمود .

حروف M.O.C نشان دهنده چه می باشد ؟

MINIMUM  OPERATING  CURRENT

حداقل جریانی كه دستگاههای قطع كننده (اورلودها) عمل می نمایند معمولاً شدت جریان كل با اضافه 4/1 كل جریان می باشد .

اورلود كویل چیست ؟

این دستگاه به صورت سری با فازها در كلیدئ وصل می شود و كارش این است كه شدت جریان را در كلید كنترل نماید و چنانچه شدت جریان زیادتر از حد لازم شد قبل از آنكه به دستگاه خسارتی وارد آید كلید برق دهنده به دستگاه قطع شود .

كارتایم دیفر چیست ؟

میدانیم كه آمپر مصرفی موتورها موقع شروع كار 5تا 7 برابر آمپر حالت عادی می باشد لذا هرگاه بخواهیم موتوری را روشن نمائیم طبعاً این شدت جریان از اورلود كویلها میگذرد و حوزه مغناطیس شدید در آنها ایجاد نموده و توسط پلانجر كلید را قطع        می نمایند.كارتایم دیفراین است كه پلانجرها را در موقع استارت برای مدت زمان معینی كه لازم است موتور دور كامل بگیرد، از بالا آمدن باز دارد ،زمان كاركردن تایمر دیفر بستگی به بزرگی و كوچكی و سرعت موتور دارد هر چه موتور بزرگتر باشد زمان تایم دیفر زیادتر است. كار u.v.c یا Under Voltage Coil در كلیدهای روغنی چیست ؟

این كویل از دو فاز كلید توسط دو فیوز و یك Aux.s تغذیه می شود و دو وظیفه بعهده دارد.

1-           آماده سازی مكانیزم كلید جهت كار اندازی

2-  قطع كلید هنگامی كه افت ولتاژ در دستگاه ایجاد شود و یا اینكه برق قطع گردد.

تلفات در ترانسفورمر از چه نوع می باشد.؟

تلفات بر دو نوع است :

1-           تلفاتی كه در سیم پیچها حاصل می شود.

2-           تلفاتی كه در هسته آهنی حاصل می شود.

هر دوی این تلفات بصورت حرارت ظاهر می گردد.

برای اصلاح كموتاسیون (جرقه زدن ) روی كلكتور چه عملی باید انجام داد؟

تعویض ذغالها و استفاده از ذغالها توصیه شده و مناسب،تغییر دادن محل ذغالها در جهت حركت آرمیچر

معمولاً اصلاح ضریب قدرت چه كاری انجام می دهند؟

معمولاً از خازن د رمدار استفاده می نمایند.

ترانسفورمر زیادتر شده و در نتیجه تماس با هوای خارج زودتر خنك می شوند. در روش دیگر روغن را توسط پمپ مخصوص از داخل در خنك كننده خارجی عبور  می دهند تا در اثر جریان دائمی خنك شود و معمولاً‌از روش اول بیشتر استفاده        می گردد.

وسایل حفاظی كه روی تراسفورمرهای روغنی سه فاز نصب می شوند نام ببرید؟

1-           تانك ذخیره Conservator         

2-           بوخهلزBuchollz                   

3-           چپقیExplosion pipe             

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : كارآموزی در كارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق , انواع الكتریسته , چگونگی برق و آثار آن

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر